GDPR


I.
Dispoziții de bază
Operatorul de date cu caracter personal în conformitate cu articolul 4 punctul 7 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit în continuare: "RGPD") este
EAA-OIL, s.r.o, ID nr. 496 21572, cu sediul social la , 120 00 Praga 2.

Stabilirea:

EAA-OIL s.r.o.

Moldletice 129

251 01 MOdletice
email:objednavky@eaa.cz
telefon: +420 602 724 777

Date cu caracter personal înseamnă orice informații despre o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană fizică care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator de rețea sau la unul sau mai multe elemente specifice ale identității fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale a persoanei fizice respective.
Operatorul nu a numit un responsabil cu protecția datelor.

II.
Sursele și categoriile de date cu caracter personal prelucrate
Operatorul prelucrează datele cu caracter personal pe care i le-ați furnizat sau datele cu caracter personal pe care operatorul le-a obținut ca urmare a îndeplinirii comenzii dumneavoastră.
Operatorul prelucrează datele dumneavoastră de identificare, de contact și de contract.

III.
Baza legală și scopul prelucrării datelor cu caracter personal
Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este executarea contractului dintre dvs. și operator în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD, interesul legitim al operatorului de a furniza marketing direct (în special pentru trimiterea de comunicări comerciale și buletine informative) în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD. 6(1)(f) GDPR, consimțământul dvs. pentru prelucrarea în scopul furnizării de marketing direct (în special pentru trimiterea de comunicări comerciale și buletine informative) în conformitate cu art. 6(1)(f) GDPR, consimțământul dvs,
. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este de a procesa comanda dvs. și de a exercita drepturile și obligațiile care decurg din relația contractuală dintre dvs. și operator; atunci când plasați o comandă, sunt necesare datele cu caracter personal necesare pentru executarea cu succes a comenzii (nume și adresă, contact), furnizarea datelor cu caracter personal este o cerință necesară pentru încheierea și executarea contractului, fără furnizarea datelor cu caracter personal nu este posibilă încheierea contractului sau executarea acestuia de către operator, trimiterea de comunicări comerciale și desfășurarea altor activități de marketing.
Luarea automată a deciziilor individuale în sensul articolului 22 din RGPD este efectuată de către operator. V-ați dat consimțământul explicit pentru o astfel de prelucrare.

IV.
Perioada de păstrare a datelor
Operatorul păstrează datele cu caracter personal
pentru perioada necesară pentru exercitarea drepturilor și obligațiilor care decurg din relația contractuală dintre dvs. și operator și pentru a exercita pretenții care decurg din această relație contractuală (pentru o perioadă de 15 ani de la încetarea relației contractuale).
pentru perioada până la retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing, dar nu mai mult de 20 de ani dacă datele cu caracter personal sunt prelucrate pe baza consimțământului.
După expirarea perioadei de păstrare, operatorul va șterge datele cu caracter personal.

V.
Destinatarii datelor cu caracter personal (subcontractanți ai operatorului)
Destinatarii datelor cu caracter personal sunt persoanele implicate în livrarea de bunuri/servicii/executarea plăților în baza unui contract, furnizarea de servicii pentru operarea magazinului electronic (Shoptet) și alte servicii în legătură cu operarea magazinului electronic, furnizarea de servicii de marketing.
Operatorul nu intenționează să transfere date cu caracter personal către o țară terță (țară din afara UE) sau către o organizație internațională.

VI.
Drepturile dvs.
În condițiile prevăzute în RGPD, aveți:
dreptul de a avea acces la datele dvs. personale în conformitate cu articolul 15 din RGPD,
dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal în conformitate cu articolul 16 din RGPD sau la restricționarea prelucrării în conformitate cu articolul 18 din RGPD.
dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal în conformitate cu articolul 18 din RGPD. 17 GDPR.
dreptul de a se opune prelucrării în conformitate cu articolul 21 GDPR și
dreptul la portabilitatea datelor în conformitate cu articolul 20 GDPR.
dreptul de a retrage consimțământul pentru prelucrare în scris sau în format electronic la adresa sau la adresa de e-mail a operatorului prevăzute la articolul III din acești termeni și condiții.
De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea pentru protecția datelor dacă considerați că drepturile dumneavoastră privind protecția datelor au fost încălcate.

VII.
Politica de securitate a datelor cu caracter personal
Operatorul declară că a luat toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a securiza datele cu caracter personal.
Operatorul a luat măsuri tehnice pentru a securiza stocarea datelor și stocarea datelor cu caracter personal pe suport de hârtie.
Operatorul declară că numai persoanele autorizate de acesta au acces la datele cu caracter personal.

VIII.
Dispoziții finale
Prin trimiterea unei comenzi din formularul de comandă online, confirmați că ați luat cunoștință de termenii și condițiile de protecție a datelor și că le acceptați în întregime.
Sunteți de acord cu acești termeni și condiții prin bifarea căsuței de consimțământ prin intermediul formularului de comandă online. Prin bifarea căsuței de consimțământ, confirmați că ați luat cunoștință de politica de confidențialitate și că o acceptați în întregime.
Operatorul are dreptul de a modifica acești termeni și condiții. Acesta va publica noua versiune a politicii de confidențialitate pe site-ul său web și vă va trimite, de asemenea, noua versiune a politicii de confidențialitate la adresa de e-mail pe care ați furnizat-o operatorului.

Acești termeni vor intra în vigoare la data de 25 mai 2018.