GreenChem

Společnost GreenChem je zaměřena na čistější životní prostředí. Jedná se o jednoho z největších evropských výrobců a distributorů AdBlue, které je určeno pro vznětové motory. V současnosti GreenChem vyrábí AdBlue ve více než 20 výrobních závodech v Evropě a Brazílii.

Stále více přísnější emisní legislativy kladou důraz na čistší provoz vznětových motorů. AdBlue je proto navrženo tak, aby zajistilo snížení tvorby oxidů dusíku NOx. Pokud používáte moderní vozidlo se vznětovým motorem a katalyzátorem SCR, je AdBlue vhodné právě pro vás.

Základní surovinou AdBlue je čpavek získaný hydrolýzou automobilové močoviny. AdBlue spolu s technologií SCR (Selective Catalytic Reduction) pomáhá snížit obsah škodlivých emisí.